United Arts Media School

 

 

Scoala de Radio, Film, Televiziune si New Media

Despre montaj


Montajul sau Editarea, în cinematografie, definesc acela?i act creativ

KULESHOV ofer? cea mai concis? defini?ie a montajului…

 Catalogându-l ca fiind actul, abilitatea cinematografic?, de a “t?ia” materialul filmat brut în blocuri, unit??i dramatice numite cadre sau planuri ?i a le re-ordona în mod logic, cronologic ?i coerent, no?iune pe care o nume?te “Geografia Creativ?” în arta cinematografic?, fiind defini?ia cea mai complet? ?i concret?, înc?  actual? a  montajului de film.

“CELE 5 TIPOLOGII ALE TEORIEI MONTAJULUI SOVIETIC”:

– a.) METRIC:Cadrele sunt juxtapuse in acord cu lungimea lor,                                f?r? a ?ine cont de regul?,  de firul narativ ?i con?inutul cadrelor.

– b.) RITMIC:Continuitatea n?sc?ndu-se din formele vizuale ale cadrelor, sensul,  ?i  semnifica?ia lor. 

– c.) TONAL:Decizia dedit?rii este bazat? pe atributele emo?ionale ale cadrului, (ex. iluminarea), f?r? manipularea lungimii temporale create prin t?ietur?-cut, sau caracteristicile sale ritmice.

– d.) SUPRATONAL:Reprezint? o combina?ie între montajul metric, ritmic ?i tonal; Supranumit “A patra dimensiune a cadrului”.

– e.) INTELECTUAL:Juxtapunerea cadrelor se face eviden?iind diferen?a dintre ele, îndemnând spectatorul s? devin? activ, imaginativ, în creerea de noi în?elesuri ?i sensuri narative.

” Dac? nicio scen? anterioar?, nu transmite  o emo?ie sincer?, atunci merit?  incercat sacrificarea continuit??ii spa?iale. “

                                                                       “(Walter Murch(Emo?ia)

2.” “Spectatorul va privi doar aspectul cel mai important din cadru.

Trebuie deci s?-i direc?ionezi aten?ia.”

                                                    (David Malmet(imperativul aten?iei)

„Dac? nu î?i concentrezi aten?ia astfel ca schimbarea punctelor de interes ale spectatorului s? coincid? cu punctele de t?iere, f?cându-l s? caute la fiecare t?ietur?, îl dezorienta?i ?i enerva?i, f?r? rost”. ”

                                                                    (W.Murch-Cut point and atantion)

“Evident, exist? o limit? de aplicabilitate a jump cut-ului.Nu se poate face o s?ritur? înainte sau înapoi în timp oricât de mare… ” (W.Murch)